Organiserade Autister ÖREBRO LÄN

Historik

20 november 2006 bildades föreningen Organiserade Autister (OA) av fem personer som träffades genom Föreningen Autism i Härnösand. Dess främsta verksamhet har från början blivit gemensamma nöjesaktiviteter.  Den 27 januari 2007 antog OA sina första stadgar och man enades om att formulera sin övergripande inställning i de frågor man vill påverka.

25 Augusti 2007 hölls ett möte i Härnösand för OA-medlemmar, där sju personer från olika orter drog upp riktlinjer för att grunda en formell riksorganisation i juli 2008. Dessutom beslutades att en e-postlista skulle upprättas så att OA:s medlemmar från olika orter kan hålla kontakt med varandra för vidare planering.

2 augusti 2008 arrangerade OA Sthlm det historiska mötet då OA:s riksorganisation bildades formellt hemma hos vår medlem Inger utanför Vagnhärad. Klockan 14.00 startade det konstituerande mötet då vi drog igång den nya riksorganisationen, antog det nya namnet Organiserade Aspergare, och valde en interrimsstyrelse fram till det första ordinarie årsmötet i januari 2009.

Vid ett möte 27 februari 2013 bildades länsavdelningen OA Örebro.

Se riksföreningens fortsatta historik här.