Organiserade Autister ÖREBRO LÄN

Riksföreningens historik

20 november 2006 bildades föreningen Organiserade Autister (OA) av fem personer som träffades genom Föreningen Autism i Härnösand. Dess främsta verksamhet har från början blivit gemensamma nöjesaktiviteter. Den 27 januari 2007 antog OA sina första stadgar och man enades om att formulera sin övergripande inställning i de frågor man vill påverka.

22 februari 2007 berättade grundaren Johannes Sandquist om den nya föreningen på diskussionsforumet Aspergerforum, och Anders Pemer, som just hade gått med på forumet och var sugen på att försöka få igång träffverksamhet i Stockholmstrakten, nappade snabbt och drog igång en stockholmsavdelning, som kom igång med träffverksamhet under våren och bildades formellt och valde en styrelse den 16 juni 2007.

25 Augusti 2007 hölls ett möte i Härnösand där sju OA-medlemmar från hela landet drog upp riktlinjer för att grunda en formell riksorganisation i juli 2008. Dessutom beslutades att en e-postlista skulle upprättas så att OA:s medlemmar från olika orter kan hålla kontakt med varandra för vidare planering. (Den ersattes senare med vårt diskussionsforum.)

2 augusti 2008 arrangerade OA Sthlm det historiska mötet då OA:s riksorganisation bildades formellt hemma hos vår medlem Inger utanför Vagnhärad. På det konstituerande mötet drog vi igång den nya riksorganisationen, antog det nya namnet Organiserade Aspergare, och valde en interimsstyrelse fram till första ordinarie årsmöte som sedan hölls i januari 2009.

Under hösten-vintern 2009-10 kom flera arbetsgrupper och en ny lokalavdelning igång. Vid medlemsmöte i Tullinge togs initiativet till vår Rättssäkerhetsgrupp, som tillsattes formellt av styrelsen kort efter. Vid årsmötet i januari tillsattes och föreslogs en rad ytterligare arbetsgrupper, bl a en för frågor kring perceptionsproblem, och en mot omyndighetsförklaring och patronisering. Den sistnämnda har börjat med ett öppet brev till landets kommuner om bättre information till alla som har god man om vilka rättigheter man faktiskt själv har gentemot denne. Strax efter årsmötet, den 28 januari 2010, startades OA Skåne officiellt (men har aldrig riktigt kommit igång i egentlig mening).

17-20 juni 2010 samlades flera av OA:s styrelseledamöter från hela landet och medlemmar från framför allt stockholm/uppsala-regionen i samband med Autistic Pride Day, som därmed uppmärksammades officiellt i Sverige för första gången. Fredagen den 18 juni delade våra ”aktivister” ut flygblad med information om dagens betydelse vid Kungliga Biblioteket i Stockholm, och lördagen den 19:e hölls en uppskattad medlemsträff. OA har med åren etablerat hela veckan före midsommar och midsommarveckan fram till den 18:e som en egen aspie-tradition, där vi uppmärksammar Autistic Pride Day den 18 juni och arrangerar aktiviteter tio dagar i rad.

När den svenska filmen ”I rymden finns inga känslor” kom på bio hösten 2010 fick OA tillsammans med de andra intresseorganisationerna ett bra samarbete med SF och kunde bjuda in medlemmar till en gemensam specialvisning av filmen följd av ett samtal med dess upphovsmän. Till filmens utgivning på DVD tog OA:s Anders Pemer upp idén om en intervjufilm med några verkliga aspergare bland DVD:ns extramaterial, något som blev verklighet och Anders själv och två OA-medlemmar till blev tre av fem medverkande i denna film, som fick titeln Långt ifrån lagom. (DVD:n kom ut i januari 2011.)

I november 2010 hade OA en träff med Svenny Kopp, som doktorerat på sitt arbete om flickor och kvinnor med autismspektrumtillstånd och ADHD. Ett mycket trevligt möte, där båda parter fick lära sig mycket av att träffa varandra för första gången. Sådana träffar ser OA fram emot att hålla med fler företrädare för den medicinska sidan!

I mars 2011 lämnade OA in sitt första remissyttrande till utredningen om ”Friskare tänder till rimliga kostnader”. Vi och vårt yttrande nämndes och kommenterades specifikt när lagrådsremissen kom i juni, och verkar ha bidragit starkt till att man backade från sin tänkta förändring när sedan lagpropositionen kom.

I juni 2011 var det dags att utveckla traditionerna kring Autistic Pride Day ett år till, med Gröna Lunds-besök, skojfrisk expedition upp på Aspberget i Norsborg (med samling i Aspudden), filmkväll med filmen Mary and Max med mera – och på själva bemärkelsedagen hade OA ett mycket givande möte med psykiatern Andreas Fries, som skrivit utmärkta debattartiklar i Läkartidningen.

Under mars 2012 tillkom OA Jönköping. I anslutning till årsmötet den 24:e i samma månad fick de närvarande medlemmarna ett trevligt möte med professor Sven Bölte vid Karolinska Institutets kompetenscentrum för utvecklings-relaterade funktionsstörningar, KIND, och fick höra om mycket spännande på gång i det samarbete OA och KIND har inlett.

Sent på hösten 2012 blev det premiär för föreläsningar hos, och i samarbete med, KIND, då Pier Jarsmaa från Linköpings Universitet kom och föreläste om sin forskning kring ämnet neurodiversitet. I maj 2013 kom Sebastian Dern med erfarenheter från de tyska neurodiversitetsföreningarna Aaspire och AFK och föreläste om hur det har gått till i Tyskland att starta forskningssamarbete mellan autister själva och forskarvärlden. Hösten 2013 ska OA börja ta fram förslag på liknande forskningsidéer att dra igång här i Sverige, att kunna driva tillsammans med KIND.

Vintern 2013 yttrade sig OA över Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifterna om hälsokrav för behörighet till lokförare. 27 februari 2013 bildades OA Örebro, och vid årsmötet den 23 mars bildades OA Dalarna.

I april 2014 var OA medarrangör av konferensen Fokus på autism, och höll ett mycket uppskattat eget seminarium där om neurodiversitet. Veckan efter konferensen blev OA-projektet Autistiskt Initiativ beviljat anslag från Allmänna Arvsfonden.